Turkse gezegdes over Baghdad

Cultuur jun. 10, 2020 2 min read

De stad Baghdad is opgericht in het jaar 762 door de Abbaside kalief Abu Jafar al-Mansur onder de naam Madinatul Salam (de stad van vrede) als de hoofdstad van de Abbaside staat. Gedurende de eeuwen die hierop volgden was Baghdad het belangrijkste culturele centrum van de Arabische en islamitische beschaving en een van de grootste steden ter wereld. Dit veranderde toen de Mongoolse leider Hülegü – ofwel de kleinzoon van Gengis Khan – Baghdad in het jaar 1258 op wrede wijze veroverde. Baghdad én haar status werden hiermee volkomen verwoest. Vanaf de 16e eeuw kwam Baghdad in handen van de Ottomanen, tot het in 1920 officieel de hoofdstad van Irak werd. Baghdad stond in deze periode bekend als Medinetü’l selâm, één van de belangrijkste steden van de Ottomaanse staat. Om deze reden kennen de Turken tot de dag van vandaag enkele spreekwoorden over Bagdad:

‘‘Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz’’ - Baghdad is als een moeder, geen plaats is hieraan gelijk.

‘‘Çanakta balın olsun, arı Bağdat'tan gelir’’ -  Honing uit Çanakkale, maar de bij komt uit Baghdad.

‘‘Sora sora Bağdat bulunur’’ - Vraag ernaar, maar in Baghdad zul je het vinden.


Doordat veel Turken Arabisch leerden omdat zij verschillende posities bekleedden in Bagdad tijdens het Ottomaanse rijk, introduceerden zij veel Turkse woorden in het destijds gebruikte dialect en namen zij woorden mee uit de Arabische taal. In zijn boek ''Turkish words in Iraqi dialects'' schrijft Prof. Dr. Hussein Ali Mahfouz dat de vraag die wordt gebruikt voor een antwoord dat (bijna) zeker is “mu?” ook in het Turkse dialect wordt gebruikt. Dit geldt ook voor de bekende uitspraak “miyye bilmiyye” (100%) dat in het Turks wordt gebruikt als “yüz yüzde” en “Shako mako” (hoe gaat het) als “ne var ne yok”. Zo is het Iraakse dialect is op verschillende manieren beïnvloed geraakt door buitenlandse invloeden. Hoewel het gebruik van buitenlandse termen met de jaren geleidelijk afnam, zijn er nog steeds termen en gezegden die vanuit andere talen zijn afgeleid.

Top! je hebt je succesvol ingeschreven.
Top! Nu nog de checkout afronden voor volledige toegang.
Welkom terug! Je bent succesvol ingelogd.
Yes! je account is volledig geactiveerd, je hebt nu toegang to alle inhoud.